Zjazdy absolwentów

Zjazd Absolwentów 2018 r.

Komitet organizacyjny Zjazdu Absolwentów uprzejmie informuje, iż posiada jeszcze na sprzedaż publikację „Księga Absolwentów 1921-2018” wydaną na okoliczność jubileuszu.

Koszt 20zł.

Do nabycia w sekretariacie szkoły w dni robocze w godz. 7.30-15.30.

Program zjazdu absolwentów w dniach 29-30 września 2018 r.

Sobota 29 września

godz. 9:00 – 12:00     – rejestracja

godz. 10:00              – msza święta w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św.,   po zakończeniu mszy św. wykonanie pamiątkowego zdjęcia  i wyjście na cmentarz, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobach profesorów i kolegów

godz. 12:30               – spotkania rocznikowe i klasowe

godz. 13:00 – 15:00  – obiad

godz. 15:00               – uroczysta akademia z okazji 100-lecia szkoły

                                     – odsłonięcie tablicy pamiątkowej

godz. 20:00              – bal absolwentów w szkolnej hali sportowej

Niedziela 30 września

godz. 11:00              – wspomnienia przy mikrofonie

Warunki uczestnictwa

W spotkaniu absolwentów od godz. 9:00 do zakończenia uroczystości w auli szkolnej mogą wziąć udział wszyscy absolwenci szkoły. Koszt uczestnictwa w części oficjalnej z obiadem wynosi 100 zł. (uczestnik otrzyma m. in. wydawnictwo okolicznościowe – Księgę absolwentów 1918-2018 oraz Historię szkoły w fotografii, pamiątkowy medal).

Bal adresowany jest do absolwentów kończących szkołę do roku 2003 włącznie. Koszt balu – 150 zł.

Uwaga – ILOŚĆ MIEJSC NA BALU OGRANICZONA. Decyduje kolejność wpłaty.

Całkowity koszt udziału w Zjeździe Absolwentów wynosi zatem 250 zł.

Warunkiem uczestnictwa jest wpłata dokonana do 15 września 2018 r. na konto Rady Rodziców przy          I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Łukowie ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 41, 21-400 Łuków

Numer konta: Bank Spółdzielczy w Łukowie

11 9204 0001 0000 0778 2000 0010

W tytule płatności należy zapisać:

Zjazd Absolwentów, podać imię i nazwisko rodowe, rok ukończenia szkoły.

Wpłat można też dokonywać gotówką w sekretariacie szkoły.