15.04.2024|Szkoła

1058. rocznica Chrztu Polski

W niedzielę 14 kwietnia 2024r przypada 1058. rocznica Chrztu Polski

Dzień ten decyzją Sejmu został ustanowiony Świętem Chrztu Polski.

W celu upamiętnienia chrztu Polski, datowanego na 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego, uchwala się co następuje:
Art. 1. Dzień 14 kwietnia ustanawia się Świętem Chrztu Polski.
Art. 2. Święto Chrztu Polski jest świętem państwowym.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

USTAWA z dnia 22 lutego 2019 r. o ustanowieniu Święta Chrztu Polski [Dz.U. rok 2019 poz. 656]

Chrzest Polski to bardzo ważne  wydarzenie dla powstania Polski i dla ukształtowania się jej chrześcijańskiej tożsamości.Tradycja, wartości i wiara to podstawy naszej kultury narodowej.