Szkoła

Harmonogram pracy szkoły

PLAN PRACY W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2019/20

Posiedzenie rady pedagogicznej 12 września (czwartek)

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów kl. I – III 16 września (środa)

Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14 października (poniedziałek)

Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości 12 listopada (wtorek)

Propozycje ocen na I semestr do 6 grudnia (do piątku) włącznie

Spotkania rodziców uczniów kl. I – III z wychowawcami i nauczycielami, poinformowanie rodziców o propozycji klasyfikacji śródrocznej 9 grudnia (poniedziałek)

Ostateczny termin klasyfikacji śródrocznej, zakończenie I semestru 20 grudnia (piątek)

Przerwa świąteczno-noworoczna 23 grudnia – 6 stycznia

Rada klasyfikacyjna klas I – III za I semestr 8 stycznia (środa)

Pisemne informacje dla rodziców ze zwrotnym podpisem o klasyfikacji śródrocznej do 9 stycznia (do czwartku)

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 – dni wolne od zajęć dydaktycznych w I Liceum Ogólnokształcącym w Łukowie

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2019 r. (pn.) 
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia – 1 stycznia 2020 r.
2-3 stycznia 2020 r. (czw., pt.)
Ferie zimowe 13 stycznia – 24 stycznia 2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna9 kwietnia  – 14 kwietnia 2020 r. (czw.- wt.)
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w kl. III (dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla kl. III) 24 kwietnia 2020 r. (pt.)
Weekend majowy

Święto Pracy
30 kwietnia 2020 r.(czw.)

1 maja 2020 r. (pt.)
Egzaminy maturalne (przedmioty obowiązkowe)4, 5, 6 maja 2020 r.
(pn., wt., śr.)
 
Boże Ciało

Weekend czerwcowy
11 czerwca 2020 r.(czw.)

12 czerwca 2020 r. (pt.)
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 26 czerwca 2020 r.(pt.)
Ferie letnie 29 czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

* na czerwono zaznaczono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w I LO im. T. Kościuszki w Łukowie

*na niebiesko zaznaczono dni wolne od pracy ze względu na święta kościelne i państwowe

Harmonogram uroczystości szkolnych w roku 2019/2020

TEMATYKA TERMIN ODPOWIEDZIALNI
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 02.09. 2019r. (pn.) Samorząd Uczniowski – op. A. Niewęgłowska chór „Lutnia”– op. A. Łukasik
Dzień Chłopaka  
30.09. 2019r. (czw.)
kl. 2B –  op. M. Bancerz
Dzień Edukacji Narodowej   14.10. 2019r. (pn.) kl. 2C, 2D –  op. A. Burdach, A. Rybka    Samorząd Uczniowski – op. A. Niewęgłowska chór ,,Lutnia”– op. A. Łukasik
Msza św. w intencji zmarłych uczniów i  pracowników szkołylistopad nauczyciele religii chór ,,Lutnia” -op. A. Łukasik
Tydzień profilaktyki uzależnień listopad 2019r. Młodzieżowi Liderzy w „Kościuszce” –. op. M. Łukasik  
Narodowe Święto Niepodległości                       12.11.2019r. (wt.) kl. 2G, 2H – op. A. Żurawska, M. Wardak chór „Lutnia”– op. A. Łukasik Samorząd Uczniowski – op. A. Niewęgłowska
Studniówka   01.02.2020r. Komitet studniówkowy rodziców  
Dzień Patrona Szkoły Tadeusza Kościuszki 04.02.2020r. (wt.) kl. 2B, 2E- op.M.  Bancerz, P. Tymosz Samorząd Uczniowski – op.  A. Niewęgłowska chór ,,Lutnia”– op. A. Łukasik

Narodowy Dzień Pamięci o „Żołnierzach Wyklętych”

28.02.2020r. (pt..)
Samorząd Uczniowski – op. A. Niewęgłowska
Dzień Kobiet
09.03.2020r. (pn.)
kl. 2G  – op. A. Żurawska
Bezpieczeństwo na drogach marzec 2020r. M. Kokosińska
Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja (1791 r.) 30.04. 2020r.     kl. 2E-  op. P. Tymosz
Pożegnanie absolwentów   maj 2020r. kl. 2A, 2F – op. A. Małycha, M. Krzeszowska Samorząd Uczniowski  – op. A. Niewęgłowska chór ,,Lutnia”– op. A. Łukasik
Zakończenie roku szkolnego 26.06. 2020r. (pt.) Samorząd Uczniowski – op. A. Niewęgłowska chór ,,Lutnia”– op. A. Łukasik