Rekrutacja

Zasady rekrutacji

Logowanie do systemu rekrutacji na stronie: 
>>> Moduł dla kandydatów <<<

Szczegółowe zasady dotyczące rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 określają:

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 r. poz. 60 ze zm.)

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie pdf-1-e1566821182255.jpeg

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r.w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz.1737)

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 opracowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
Zarządzenie nr 9/2020 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej