Rekrutacja

Zasady rekrutacji

Logowanie do systemu rekrutacji na stronie: 
>>> Moduł dla kandydatów <<<

Szczegółowe zasady dotyczące rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020 określają:

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 r. poz.9996 ze zm.)

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 r. poz.60 ze zm.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r.w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. z 2017 r. poz.586)