Rekrutacja

Zasady rekrutacji

Logowanie do systemu rekrutacji na stronie: 
>>> Moduł dla kandydatów <<<

Szczegółowe zasady dotyczące rekrutacji i wyboru szkoły


Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów
do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych
Zobacz plik

Zasady przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów
branych pod uwagę podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej
Zobacz plik

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym
Zobacz plik

Prezentacja „Kryteria wyboru szkoły ponadpodstawowej z perspektywy rodzica/opiekuna”
pt:  Wspieram, nie wybieram 2021  
(autorstwo Iwona Lipiec)
Zobacz plik