Rekrutacja

Zasady rekrutacji

 

Szczegółowe zasady dotyczące rekrutacji i wyboru szkoły

Elektroniczny system rekrutacji – logowanie
do systemu rekrutacji
  Moduł dla kandydatów
5 kroków do szkoły ponadpodstawowej – instrukcja logowania do systemu elektronicznej rekrutacji    

Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów
do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych
  Zobacz plik

Zasady przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów
branych pod uwagę podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej
  Zobacz plik

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym
  Zobacz pliki 

Prezentacja „Kryteria wyboru szkoły ponadpodstawowej z perspektywy rodzica/opiekuna”
pt:  Wspieram, nie wybieram 2021  
(autorstwo Iwona Lipiec)
  Zobacz plik