Uczniowie

Zajęcia pozalekcyjne

Harmonogram pozalekcyjnych zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE, ORGANIZACJE MŁODZIEŻOWE

 

Zajęcia pozalekcyjne,

organizacje młodzieżowe

Imię i nazwisko
nauczyciela-opiekuna

Harmonogram

CHÓR SZKOLNY „LUTNIA”

Agnieszka Łukasik

wtorek 14.30-16.00

środa 14.30-16.00

KOŁO PRZYJACIÓŁ BIBLIOTEKI

Edyta Lipińska

Marzena Szczygielska

w uzgodnieniu

MŁODZIEŻOWI LIDERZY

W „KOŚCIUSZCE”

Monika Łukasik

w uzgodnieniu

SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA

Agnieszka Zaniewicz

w uzgodnieniu

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO

Michał Mojski

w uzgodnieniu

SK PCK

Ewa Szczepańska – Malejka

w uzgodnieniu

SK LOP

Magdalena Czubaszek – Siuj

w uzgodnieniu

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Anna Dobroch

Małgorzata Kintop

Sylwia Szczygielska

w uzgodnieniu

KOŁO TANECZNE

Małgorzata Wardak

w uzgodnieniu

KOŁO TEATRALNE

Edyta Lipińska

Marzena Rusinek

w uzgodnieniu

SEKCJE SPORTOWE

SKS KOSZYKÓWKA DZIEWCZĄT

 

Piotr Madej

środa 15.20-16.20 (hala)

piątek 15.20-16.10

(sala gimn.)

KOSZYKÓWKA CHŁOPCÓW

Tadeusz Długołęcki

poniedziałek 15.20-16.50

SKS SIATKÓWKA CHŁOPCÓW

Marcin Zabłocki

środa 15-16 (sala gimn.)

czwartek 14.30-15.30 (hla)

SIATKÓWKA DZIEWCZĄT

Jacek Opolski

poniedziałek 15.20-17.00

SKS PIŁKA RĘCZNA DZIEWCZĄT

Grzegorz Rzymowski

środa 14.30-15.30

piątek 14.30-15.30 (hala)

PŁYWANIE

Anna Krzyszycha

w uzgodnieniu, basen

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

 

PSYCHOLOG

 

Agnieszka Zaniewicz

poniedziałek 7:30-14:30

wtorek 7:30 – 15:15

15:15-16:15 [konsultacje]

środa 7:30 – 14:30

czwartek 7:30 – 13:15

piątek 7:30 – 15:15

 

PEDAGOG,

PEDAGOG SPECJALNY

 

Monika Łukasik

poniedziałek 8:00-14:30

14:30-15:30 [konsultacje]

wtorek 8:00 – 13:30

środa 8:00 – 13:00

czwartek 8:00 – 15:30

piątek 8:00 – 12:30

PEDAGOG SPECJALNY

Małgorzata Kintop

środa 11:15 – 15:15

15.20-16.20 [konsultacje]

czwartek 11:30 – 14:30

piątek 11:30 – 12:30