Rodzice

Informacje

Ogłoszenie Dyrektora

Popołudniowy dyżur Pana Grzegorza Rzymowskiego Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego
im. T. Kościuszki w Łukowie odbywa się w każdy poniedziałek w godzinach 1700 – 1800.

Całodobowy telefon dyrektora szkoły 505 489 777.

Informacja nt. dobrowolnej składki wnoszonej przez rodziców na rzecz Rady Rodziców

w roku szkolnym 2020/2021

Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie pragnie poinformować o zasadach wpłacania składek na r. szk. 2020/21. Prosimy wszystkich Rodziców o uiszczenie dobrowolnej wpłaty rocznej w wysokości niezmienionej od wielu lat tj. 100 zł od jednego i 150zł od dwóch i więcej dzieci z danej rodziny uczęszczających do naszego liceum.

Istnieje możliwość wpłaty w ratach. Mile widziane będą również składki w wyższej kwocie. Wpłaty można dokonać u wychowawcy klasy, w sekretariacie szkoły lub na konto bankowe Rady Rodziców nr 11 9204 0001 0000 0778 2000 0010 (Bank Spółdzielczy w Łukowie) – zaznaczając imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.