Uczniowie

Projekty edukacyjne

Wykaz projektów realizowanych w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki:

„Słownik języka mieszkańców ziemi łukowskiej”

Projekt ekologiczny 88/2018/D/EE

I LO w ramach projektu ekologicznego „Dbam o swoje środowisko” , w dniu 14. 06. 2018 r. odbyła się wycieczka do Białowieskiego Parku Narodowego. W realizacji założeń programowych wycieczki było zwiedzanie ekspozycji stałej i wystaw w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym.
Uczestnicy wyprawy poznawali Puszczę podczas wędrówki do potężnego wiązu, martwego „Dębu Bartnego” i „Dębów Jagiełły”.
Dodatkowym elementem wycieczki były zajęcia edukacyjne pt. „Czy w lesie są szkodniki?”
Wykład został połączony z prezentacją kilkunastu przykładów gatunków owadów szkodników.
Przeżycia związane z wyprawą do Puszczy i dosłowne jej doświadczanie zostało przez wycieczkowiczów określone jako metafizyczne doświadczenie.
Program ekologiczny „Dbam o swoje środowisko” został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Projekty edukacyjne zrealizowane w roku 2019/2020

Projekty edukacyjne zrealizowane w roku 2018/2019

Projekty edukacyjne zrealizowane w roku 2017/2018.