Szkoła

Historia szkoły

Kalendarium historii liceum ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie

Alt Text!

Kalendarium historii Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie

1701–powstanie w Łukowie Kolegium Pijarskiego, które po reformie Komisji Edukacji Narodowej funkcjonuje jako szkoła podwydziałowa.

1733 – otwarcie Konwiktu Szaniawskich przy Kolegium Pijarskim.

1833 – odebranie szkoły pijarom i przejęcie przez Rosjan, którzy uczynili ją rządową szkołą wojewódzką, a później gimnazjum gubernialnym.

1844 – po wykryciu Związku Patriotycznego i aresztowaniu Karola Levittoux w 1841 r. likwidacja szkoły w Łukowie i przeniesienie jej do Siedlec.

1899 – powstanie Pensji Żeńskiej Kazimiery Głowackiej i Zofii Morawskiej, od 1908 r. pod kierownictwem Zofii Karyszewskiej.

1911 – powstanie czteroklasowej Szkoły Handlowej.

1916 – po przeniesieniu do dawnego budynku klasztornego przemianowanie placówki na sześcioklasową Szkołę Realną.

1918 – nadanie szkole imienia Tadeusza Kościuszki i objęcie protektoratu przez Radę Miejską.

1919 – przejęcie szkoły przez państwo i nadanie nazwy Gimnazjum Państwowe im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie.

1919 – 1920 – walki uczniów i nauczycieli w wojnie polsko – bolszewickiej. (Na czele oddziału uczniów z gimnazjum stanął profesor Stefan Walczak, a w 1919 r. w bitwie pod Dźwińskiem zginął młody Czesław Jacuk).

1921 – pierwsza matura w Gimnazjum Państwowym im. Tadeusza Kościuszki, do której dopuszczono 11 osób.

1923 – przekazanie szkole sztandaru.

1924 – powstanie Gimnazjum Żeńskiego Towarzystwa Szkoły Średniej w Łukowie.

1926 – odsłonięcie w Łukowie pomnika powstańców styczniowych przy kościele pw. Przemienienia Pańskiego z inicjatywy społeczności Gimnazjum Państwowego im. Tadeusza Kościuszki.

1933 – uczestnictwo młodzieży w obchodach siedemsetlecia Łukowa; Zjazd Wychowawców i Wychowanków Szkół Łukowskich (byłej Szkoły Miejskiej, byłej Pensji Żeńskiej, byłej Szkoły Handlowej i Realnej, Gimnazjum Państwowego im. Tadeusza Kościuszki, Gimnazjum Żeńskiego Towarzystwa Szkoły Średniej).

1936 – w wyniku reformy Janusza Jędrzejewicza przekształcenie szkoły na dwustopniową – Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie.

1938 – Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie – szkołą koedukacyjną.

1939 – 1944 – działania II wojny światowej w Łukowie. (Pojawiły się pierwsze zniszczenia szkoły, zajęto budynek gimnazjum na potrzeby wojska, dewastacji uległ dobytek szkolny i księgozbiór. Nauczyciele rozpoczęli tajne komplety – główną organizatorką okazała się Bronisława Junkielesówna, a w podziemnym nauczaniu brali także udział: Maria Rydzaj – Czyrkowa, Bronisława Kaletówna, Stanisława Gnoińska, Irena Mroczkówna, Stefania Bastgen, Franciszek Wierzejski, Maria Bachulska, ks. Ignacy Sopyła, ks. Jan Rosa, Joanna Siemiątkowska, Irena Winklerówna. W czasie wojny zginęło wielu pedagogów „Kościuszki”: Ida Brandtstätter, Aleksander Szejman, w Katyniu rozstrzelano: Stanisława Łotockiego
i Józefa Zennermanna, w wyniku ran odniesionych w czasie bombardowania zmarła Bronisława Kaletówna. Aresztowano: Marię Federowiczową, Janinę Fabierkiewicz, Zbigniewa Ulatowskiego, Stanisławę Gnoińską, Edwarda Serafina, Piotra Krechowicza. Uczniowie i absolwenci szkoły działali w ruchu oporu, walczyli na różnych frontach, złożyli ofiarę krwi…)

1944 – po zdobyciu Łukowa przez Rosjan zaadaptowanie budynku szkoły na potrzeby szpitala, ale wkrótce rozpoczęcie nauki w jawnym Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki w starym drewnianym budynku dawnej szkoły. 

1945 – powrót szkoły do właściwego gmachu.

1952 – wybudowanie obok gmachu szkoły tzw. „Kamczatki”. 

1957 – Zjazd Wychowawców i Wychowanków Łukowskich Szkół Średnich, powołanie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej.

1959 – przeniesienie biblioteki do oddzielnego budynku.

1960 – otwarcie budynku internatu wraz z sekretariatem szkoły, gabinetem dyrektora, gabinetem lekarskim
i dentystycznym, oddanie do użytku budynku sali gimnastycznej.

1969 – przekazanie szkole sztandaru, ufundowanego przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łukowie.

1975 – powołanie Zespołu Szkół, w skład którego weszły szkoły dla pracujących i młodzieżowe liceum ogólnokształcące. 

1980 – 81 – okres „Solidarności”. (W działalność związku zawodowego zaangażował się nauczyciel szkoły,
Bogusław Dzido).

1991 – oficjalne oddanie do użytku nowego budynku szkoły z pracowniami przedmiotowymi a także    nowym sekretariatem, gabinetem dyrektora, salą widowiskową, gabinetem stomatologicznym, pokojem nauczycielskim
i szatniami. 

1993 – Zjazd Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. T. Kościuszki w 75.rocznicę utworzenia szkoły. 

1998 – Zjazd Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. T. Kościuszki w 80.rocznicę utworzenia szkoły. 

1999 – rozpoczęcie współpracy międzynarodowej ze szkołami niemieckimi.

2002 – wspólne wykonanie w Łukowie „Stworzenia świata” Josepha Haydna przez Chór „Lutnia”, Chór Rudolf Steiner Schule z Wuppertalu oraz 60-osobową Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Lubelskiej.  Poprzednio utwór wykonano w Niemczech w 2000 r.

2003 – Zjazd Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki w 85.rocznicę utworzenia szkoły, przekazanie nowego sztandaru. 

2004 – wspólne polsko – niemieckie wykonanie w Łukowie utworu „CarminaBurana” Carla Orffa.

2005 – uroczyste obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej powiązane z oddaniem nowej hali sportowej.

2007 – Licealiada – przedsięwzięcie zorganizowane dla szkół powiatu łukowskiego; kolejny polsko – niemiecki koncert – wykonanie„Requiem d-moll” Wolfganga Amadeusza Mozarta.

2008 – Zjazd Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki w 90. rocznicę utworzenia szkoły, wydanie publikacji „Alma MaterLukoviensis. Z dziejów Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie (1918 – 2008)”.

2009 – wizyta trzystuosobowej grupy Niemców, wspólne wykonanie „Niemieckiego Requiem” Johannesa Brahmsa.

2011 – wizyta Niemców w Łukowie, wspólne wykonanie „Mszy koronacyjnej C-dur” Wolfganga Amadeusza Mozarta, posadzenie Dębu Katyńskiego, upamiętniającego nauczycieli i uczniów, którzy zginęli w ZSRR podczas II wojny światowej.

2012 – oddanie do użytku nowego budynku dydaktycznego; Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej w I LO; odznaczenie szkoły Medalem „Pro Memoria”.

2013 – wizyta Niemców w Łukowie, wspólne wykonanie „Stworzenia świata” Josepha Haydna; kolejny Zjazd Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki w 95. rocznicę utworzenia szkoły – wydanie pierwszego tomu publikacji „Ludzie »Kościuszki«”.

2015 – wizyta Niemców i Izraelczyków w Łukowie, wspólne wykonanie „Pasji według świętego Mateusza” Jana Sebastiana Bacha, międzynarodowy projekt z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej.

2017 – Rok Tadeusza Kościuszki w szkole, udział w ogólnopolskim Zlocie Młodzieży Szkół im. Tadeusza Kościuszki, realizacja projektu „Medalion Kościuszki”, wizyta w Pałacu Prezydenckim.

2018 – wizyta Niemców w Łukowie, wspólne wykonanie „Stworzenia świata” Josepha Haydna; obchody stulecia szkoły, Zjazd Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Kościuszki.

dyrektorzy szkoły:

Bronisław Przedpełski 1918 – 1931

Kazimierz Kieruczenko 1931 – 1932

Józef Zennermann 1932 – 1934

Piotr Krechowicz 1934 – 1939

Bronisława Junkielesówna 1944 – 1945

Edward Semil 1945

Piotr Krechowicz 1945 – 1950

Janina Tryboń 1950 – 1972

Józef Hawryluk 1972 – 1987

Ziemowit Dulny 1987 – 1992

Krzysztof Futera 1992 – 1997

Stanisław Trwoga 1997 – 2007

Grzegorz Rzymowski – od 2007

Wirtualny spacer

Alt Text!