Rekrutacja

Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA DLA KLAS PIERWSZYCH
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Klasawiodące przedmioty(rozszerzenie)przedmioty punktowane podczas rekrutacjinauczane języki obce
Aj.polski-historia-wos
klasa humanistyczna test
j.polski, matematyka, historia, wosj. angielski oraz
j. niemiecki lub
j. rosyjski
B,Cbiologia-chemia
klasa medyczna
(2 oddziały)
j.polski, matematyka, biologia, chemiaj.angielski oraz j.niemiecki lub j.rosyjski
Dmatematyka-chemia
klasa technologiczna
j.polski, matematyka, chemia, j.obcy j.angielski oraz j.niemiecki lub j.rosyjski
E, Fmatematyka-geografia
klasa menadżerska
(2 oddziały)
j.polski, matematyka, geografia, j.obcy j.angielski oraz j.niemiecki lub j.rosyjski, lub j.włoski*
Gmatematyka-fizyka
klasa politechniczna
j.polski, matematyka, fizyka, j.obcyj.angielski oraz j.niemiecki lub j.rosyjski

*w przypadku języka włoskiego liczba miejsc ograniczona