Rekrutacja

Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA DLA KLAS PIERWSZYCH
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

wiodące przedmioty

(rozszerzenie)

przedmioty punktowane podczas rekrutacji

nauczane języki obce

j. polski – historia – wos

klasa humanistyczna

j. polski, matematyka,
historia,
wos

j. angielski oraz

j. niemiecki lub j. rosyjski                        

j. polski – wos – j. angielski

klasa humanistyczno-lingwistyczna

j.polski, matematyka,
j. angielski,
wos

j. angielski oraz

j. niemiecki lub j. rosyjski

lub j. włoski*

 

biologia – chemia

klasa medyczna

 

j.polski, matematyka,
biologia,
chemia,

j. angielski oraz

j. niemiecki lub j. rosyjski

 

matematyka – geografia

klasa menadżerska

 

j.polski, matematyka, geografia,
j. obcy

j. angielski oraz

j. niemiecki lub j. rosyjski

 

 

matematyka – chemia

klasa technologiczna

 

j.polski, matematyka,
chemia,
j. obcy

j. angielski oraz

j. niemiecki lub j. rosyjski

 

matematyka – fizyka

klasa politechniczna

 

j.polski, matematyka,
fizyka,
j. obcy

j. angielski oraz

j. niemiecki lub  j. rosyjski

 * w przypadku języka włoskiego liczba miejsc ograniczona.

 

Nabór będzie prowadzony do 7 oddziałów. Do jednego z oddziałów spośród klas o rozszerzeniach:          biologia – chemia, matematyka – geografia, matematyka – chemia lub matematyka – fizyka zostanie przyjętych 64 uczniów (utworzone zostaną dwie klasy z tym samym rozszerzeniem).

 We wszystkich oddziałach dodatkowo realizowane są zajęcia z zakresu edukacji przedmedycznej (w klasie drugiej),  z zakresu profilowego języka angielskiego (w klasie trzeciej) oraz matematyki stosowanej (w klasie IV).