Szkoła

Rzecznik Praw Ucznia

Rzecznik Praw Ucznia jest organem powołanym do czuwania nad przestrzeganiem praw ucznia wynikających z konwencji Praw Dziecka, regulaminów szkolnych i innych ustaleń tego dotyczących.

Rzecznik uczestniczy w rozwiązywaniu konfliktów między nauczycielami i uczniami oraz wszystkich innych spraw dotyczących uczniów. Do Rzecznika Praw Ucznia ze spornymi sprawami ma prawo zgłosić się każdy uczeń Liceum bezpośrednio bądź za pośrednictwem Zarządu Samorządu Uczniowskiego, władz szkolnych, organizacji młodzieżowych, wychowawcy, rodziców lub opiekunów.

Rzecznik rozwiązuje konflikty w oparciu o prawomocne regulaminy i zasady dobrego obyczaju, po zapoznaniu się ze zdaniem obu stron, z zachowaniem dyskrecji.

Rzecznikiem Praw Ucznia w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie  jest Pan Michał Mojski.