21.03.2023|Szkoła

Bezpieczeństwo na drodze

Zgodnie z harmonogramem programu profilaktyczno – wychowawczego 20 marca w auli szkolnej odbyły się warsztaty prowadzone przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Łukowie poświęcone bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Jak co roku uczniowie wszystkich klas III mogli wysłuchać prelekcji, zapoznać się z najczęstszymi przyczynami kolizji drogowych oraz ich następstwami. Sugestywną częścią spotkania były filmowe ilustracje omawianych problemów.

Serdecznie dziękujemy pracownikom Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łukowie za zaangażowanie i współpracę.