14.04.2022|

Dęby Katyńskie – Łańcuch Pamięci Kolejnych Pokoleń

W dn. 13 kwietnia 2022 r. w Polsce obchodzony był Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Również I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki włączyło się w przedsięwzięcie „Dęby Katyńskie – Łańcuch Pamięci Kolejnych Pokoleń”. Na dziedzińcu szkoły zgromadzili się uczniowie, aby przypomnieć wydarzenia z 1940 r. Wysłuchali okolicznościowej gawędy i wystąpienia dyrektora I LO, Grzegorza Rzymowskiego. Uczcili minutą ciszy pomordowanych na Wschodzie. Wzięli również udział w przygotowanym konkursie.

 

Apel Pamięci miał miejsce nieopodal Dębu Katyńskiego, zasadzonego w 2011 r. Przypomina on uczniów i nauczycieli szkoły, którzy zginęli z rąk Sowietów. Byli to:

 

– ppor. Stanisław Łotocki – nauczyciel języka francuskiego w Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki, więzień Kozielska, zginął w Katyniu;

– kpt. Władysław Tchorzewski – absolwent Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki, ksiądz, prefekt Szkoły Powszechnej w Kraśniku, kapelan 24 . Pułku Ułanów im. Stanisława Żółkiewskiego z Kraśnika, więzień Starobielska, zamordowany prawdopodobnie pod Charkowem;

– ppor. Marian Wróblewski – absolwent Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki, pracownik Państwowego Instytutu Meteorologicznego w Warszawie, więzień Kozielska, zginął w Katyniu;

– Władysław Zaremba – uczeń Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki, więzień Kozielska, zginął w Katyniu;

– ppor. Józef Zennermann – dyrektor Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w latach 1932 – 33, nauczyciel języka polskiego i fizyki, więzień Kozielska, zginął w Katyniu.

 

Apel przy Dębie Katyńskim okazał się ważną lekcją patriotyzmu.