17.02.2024|

Dzień Bezpiecznego Internetu 2024

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) został ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej w 2004 roku i tradycyjnie obchodzony jest w lutym. DBI ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajamianie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Co roku organizowanych jest tysiące lokalnych inicjatyw związanych z obchodami DBI. Inicjatywy szkolne w ramach DBI 2024:

  • tablica informacyjna na korytarzu szkolnym,
  • rozpowszechnianie wśród uczniów i nauczycieli materiałów edukacyjnych,
  • udział dwóch klas w lekcjach online zorganizowanych przez głównego organizatora DBI Polskie Centrum Programu Safer Internet,
  • zajęcia na temat bezpiecznego korzystania z zasobów internetu we wszystkich klasach pierwszych i drugich na lekcjach informatyki,
  • konkurs dla uczniów klas drugich na wykonanie infografiki.

Koordynatorami prowadzonych akcji w szkole są nauczyciele informatyki: Małgorzata Krzeszowska i Jarosław Okliński.