13.12.2021|Szkoła

„DZIEŃ SZKOŁY BEZ PRZEMOCY” –program profilaktyczny skierowany do uczniów klas pierwszych i drugich

To kolejne działanie zrealizowane wspólnie z młodzieżowymi liderami. Celem programu  była  promocja stylu życia wolnego od zachowań agresywnych, wolnego od przemocy. Projekt uczył otwartości i życzliwości wobec innych ludzi oraz promował podstawowe  zasady  savoir vivre. Akcja miała związek z obchodami Światowego Dnia Życzliwości. 

We wszystkich klasach pierwszych młodzieżowi liderzy, pod opieką pani pedagog Moniki Łukasik, przeprowadzili lekcje na temat zasad savoir vivre, a następnie włączyli się w konkurs: „Test wiedzy na temat zasad savoir vivre”. Nagrody rzeczowe i słodkie upominki otrzymało 15 uczniów klas pierwszych, którzy w swoich klasach uzyskali największą liczbę punktów.

W klasach drugich odbył się konkurs: „Wybieramy osobowość kulturalną w naszej klasie”. Osoba taka wyróżnia się na tle klasy tym, że      

• cechuje się wysoką kulturą osobistą,
• dba o kulturę słowa, rzadko lub wcale nie używa wulgaryzmów!!!,
• ma uprzejmy i życzliwy stosunek do drugiego człowieka,
• nie stosuje agresji ani przemocy,
• jest pomocna, uczynna,
• pogodna i uśmiechnięta.

7 uczniów klas drugich otrzymało nagrody rzeczowe oraz słodycze.

Drodzy Uczniowie, mimo, że realizacja programu dobiegła końca zachęcamy, aby życzliwość, uprzejmość, uśmiech, szacunek we wzajemnych relacjach zostały z nami na dłużej, na długo….na zawsze!