07.11.2017|Bez kategorii

Film o historii, społeczeństwie i sztuce…

 

FILMOWA „MOJA NIEPODLEGŁA”

 

 

Dzięki Łukowskiemu Ośrodkowi Kultury edukacja humanistyczna mogła przybrać szczególny wymiar. Uczniowie zostali zaproszeni za darmo do kina „Łuków”, aby obejrzeć filmy z klasyki polskiej i zagłębić się w meandry narodowej kultury. Wszystko działo się w ramach festiwalu „Moja Niepodległa”.

 

 

Wśród klas z I LO, które wzięły udział w takich projekcjach, na uwagę zasługują choćby II a i III a (o rozszerzeniu: historia – wiedza o społeczeństwie). Obejrzały one słynny film „Przesłuchanie” Ryszarda Bugajskiego z Januszem Gajosem i Krystyną Jandą, która za swoją rolę otrzymała Złotą Palmę na festiwalu w Cannes. To też najsłynniejszy „półkownik” – „najbardziej antykomunistyczny film w dziejach PRL”, pokazujący realia czasów stalinowskich. Seansowi towarzyszyły specjalne lekcje historii i języka polskiego, pokazujące – z jednej strony warstwę faktograficzną, a z drugie – warstwę artystyczną. Młodzież miała okazję przedyskutować różne aspekty dzieła.

 

 

Takie połączenie międzyprzedmiotowe łatwiej pozwoliło młodzieży poznać dzieje lat pięćdziesiątych XX w. i wyciągnąć właściwe wnioski na przyszłość.