05.04.2024|Szkoła

Finaliści konkursu ekologicznego

15 marca 2024 roku w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  odbył się finał II edycji wojewódzkiego konkursu ekologicznego “Człowiek w środowisku” pod hasłem “Rozwiązania oparte na zasobach przyrody” pod patronatem Kuratorium Oświaty  w Lublinie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

W konkursie wzięli udział uczniowie naszej szkoły: Agnieszka Szczygieł z klasy 2c , Krystian Onopiuk z klasy 1c i Błażej Wałachowski z klasy 2c. Finalistami konkursu, którzy znaleźli się wśród 30 najlepszych uczniów zostali: Krystian Onopiuk  oraz Błażej Wałachowski. Chłopcy otrzymali bilety wstępu na trzydniowe warsztaty w Poleskim  i Roztoczańskim Parku Narodowym, które odbędą się w dniach 16-18.04.2024 roku. W etapie wojewódzkim wzięło udział 220 uczniów, a najlepszych 50  w nagrodę otrzymało bilety wstępu na warsztaty ekologiczne. Celem konkursu było zapoznanie się z rozwiązaniami opartymi na zasobach przyrody, poznanie środowiska przyrodniczego, wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw ekologicznych,  promocja walorów przyrodniczo-krajobrazowych regionu oraz  rozwijanie zdolności i kreatywności uczniów.