08.12.2022|

Fizyka, historia i chemia są jasne!

W listopadzie 2022 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie zostały zorganizowane trzy konkursy wiedzy dla uczniów. Sprawdzały one wiadomości i umiejętności w różnych dyscyplinach akademickich.

Dn. 3 listopada 2022 r. odbył się konkurs „Fizyka jest jasna!”. Jego zakres obejmował zagadnienia z różnych działów na poziomie rozszerzonym, ze szczególnym uwzględnieniem termodynamiki. Zawierał zadania rachunkowe i teoretyczne. Laureatami zostali:

  • Jakub Harasimik – I miejsce;
  • Mikołaj Czerniec – II miejsce;
  • Marcin Janaszek – III miejsce.

Dn.  16 listopada 2022 r. przeprowadzono konkurs „Historia jest jasna!”. Tematyka to wydarzenia z XIX i XX w., które uczniowie poznają na poziomie rozszerzonym, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów społeczno-gospodarczych i dziejów nauki w Polsce. We współzawodnictwie zwyciężyli:

  • Natalia Miedzińska – I miejsce;
  • Jakub Aniszewski – II miejsce;
  • Klaudia Osiak – III miejsce.

Dn. 29 listopada 2022 r. zorganizowano konkurs „Chemia jest jasna!”. Dotyczył treści przedmiotowych na poziomie rozszerzonym. Wśród poleceń znalazły się zadania teoretyczne, te, odwołujące się do eksperymentów chemicznych, jak i rachunkowe. W szczególny sposób zawodnicy musieli przygotować się z zakresu chemii organicznej. Najlepsze wyniki osiągnęli:

  • Weronika Salamończyk – I miejsce;
  • Zuzanna Płudowska – II miejsce;
  • Mateusz Mazurek i Paweł Gonczarewicz – III miejsce ex aequo.

Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody rzeczowe podczas podsumowania w dn. 7 grudnia 2022 r. Ponad osiemdziesiąt osób wzięło udział razem w trzech konkursach. Nawiązywały one do postaci Ignacego Łukasiewicza – wynalazcy, naukowca, społecznika, który skonstruował lampę naftową. 2022 został ogłoszony rokiem jego imienia.

Za przygotowanie zadań odpowiadał zespół wolontariuszy – nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie: Katarzyna Mrozowska (fizyka), Michał Mojski (historia), Agnieszka Rybka (chemia), Małgorzata Zielonka (chemia). Przedsięwzięcia edukacyjne to część projektu „To już jasne! – młodzi poznają świat nauki”, realizowanego przez Hufiec ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej we współpracy ze szkołą, a którego partnerem jest Fundacja PZU.