15.11.2021|Szkoła

Gra giełdowa

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie i Hufiec ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej kontynuują realizację projektu „Być jak Eugeniusz Kwiatkowski – ekonomia jak z płatka.” Wspominając związaną z naszym miastem postać polityka II Rzeczypospolitej, twórcy Centralnego Okręgu Przemysłowego i planu rozbudowy portu w Gdyni, młodzież uczy się o ważnych zagadnieniach gospodarczych. Ten projekt edukacji ekonomicznej wspiera Narodowy Bank Polski.

W dn. 4 i 5 listopada 2021 r. doszło do skutku kolejne przedsięwzięcie.Uczniowie z klasy humanistycznej III a o rozszerzeniu: język polski – historia – wiedza o społeczeństwie wzięli udział w grze giełdowej, „Jak inwestowałby pan Eugeniusz?”. Ich zadaniem było dokonywanie transakcji na rynku mikroprocesorów tak, aby okazały się najkorzystniejsze i dla sprzedających, i dla kupujących. Musieli wykazać się sprytem, refleksem, odwagą do ryzykowania, ale także znaleźć właściwą strategię inwestowania, aby osiągnąć jak największy dochód. Emocjonująca gra stała się pretekstem do rozmowy o mechanizmach rynków papierów wartościowych.Najsprawniejszymi rekinami giełdowymi i zwycięzcami współzawodnictwa okazali się:

• Klaudia Chruściel – I miejsce z sumą 19 740 dukatów,

• Maciej Filipczak – II miejsce z sumą 19 375 dukatów,

• Jakub Aniszewski – III miejsce z sumą 18 120 dukatów

• Bartosz Grzechnik – wyróżnienie z sumą 17 150 dukatów.

Laureatom gratulujemy żyłki biznesowej. W ramach projektu każdy uczestnik gry otrzymał kalkulator, a najlepsi nagrody rzeczowe.