08.09.2023|Szkoła

Informacja dotycząca Zjazdu Absolwentów

Szanowni Państwo, Absolwenci szkoły,

informujemy, że ewentualne rezygnacje z udziału w Zjeździe Absolwentów można zgłaszać do 15 września 2023r. do godziny 15.00 drogą mailową (1liceumkos@o2.pl). W razie pytań, prosimy się kontaktować telefonicznie z sekretariatem 25 798 29 25.

W innych sprawach związanych ze Zjazdem Absolwentów można także dzwonić na numer telefonu 505 489 777.