23.03.2020|

Informacja o rozporządzeniach MEN z dnia 20 marca 2020 r.

W piątek 20 marca 2020 roku ukazały się rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej odnośnie wydłużenia okresu zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach do dnia 10 kwietnia 2020 roku oraz odnośnie wprowadzenia od środy 25 marca 2020 roku nauczania na odległość dotyczącego realizacji podstawy programowej wraz z ocenianiem postępów uczniów .
Szczegółowe informacje n.t. organizacji pracy wszyscy uczniowie i rodzice otrzymają drogą mailową za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
Z pozdrowieniami i życzeniami zdrowia.


Grzegorz Rzymowski – dyr I LO w Łukowie