11.12.2019|Szkoła

Katarzyna Szczygielska – laureatką Programu Stypendialnego „Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska”

   04 grudnia 2019 roku w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu odbyła się Gala Finałowa wręczenia stypendiów przyznawanych w wyniku Programu Stypendialnego pt.: „Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska” dla młodzieży i nauczycieli szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego. Do programu  przystąpiło 46 szkół z województwa lubelskiego. Uroczystość była objęta patronatem MEN – Kuratorium Oświaty w Lublinie i WFOŚiGW w Lublinie.

Naszą szkołę reprezentowała stypendystka –Katarzyna Szczygielska oraz nauczyciel bologii – pani Alicja Burdach.

Katarzyna Szczygielska – uczennica klasy 3C o profilu biologiczno -chemicznym została laureatką Programu Stypendialnego „Lider wiedzy i ochrony środowiska”. Uzyskała najwyższą ilość punktów (119 pkt) i znalazła się w czwórce uczniów, którzy otrzymali ponad 100 punktów.

Stypendyści, opiekunowie dydaktyczni i dyrektorzy szkół, w których uczą się zdobywcy nagród, otrzymali z rąk p. Teresy Misiuk Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz zastępcy prezesa WFOŚiGW, p. Grzegorza Grzywaczewskiego specjalne certyfikaty i dyplomy, uczniowie odebrali także cenne pozycje książkowe. Jarosław Szymański, Dyrektor Poleskiego Parku Narodowego również wręczył okolicznościowe upominki.

Celem Programu było:

1) Wsparcie rozwoju młodzieży szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego w zakresie:

– realizacji projektów przyrodniczych i prośrodowiskowych
– edukacji ekologicznej i pogłębiania wiedzy z zakresu ochrony  środowiska
– promowania wzorowych postaw proekologicznych
-dbałość o środowisko i zdrowy styl życia
-czynnego udziału w zajęciach i projektach organizowanych przez, instytuty badawcze, ośrodki edukacyjne, parki narodowe, ogrody botaniczne oraz inne instytucje związane z ochroną środowiska.

2 ) Wsparcie nauczycieli zaangażowanych w działania uczniów związane z ochroną środowiska.

Od czerwca do połowy października 2019 roku pod kierunkiem opiekuna pani Alicji Burdach Kasia prowadziła szereg działań i aktywności związanych z ekologią, ochroną środowiska i edukacją przyrodniczą na terenie powiatu łukowskiego i województwa lubelskiego. Uczennica wzorowo zrealizowała wszystkie zadania z zakresu merytorycznego programu. Na szczególną uwagę zasługuje projekt ścieżki przyrodniczej „Dolina Bystrzycy” na terenie powiatu łukowskiego w gminie Wojcieszków.

(strona internetowa ścieżki przyrodniczej dostępna jest tutaj: https://kasiaszczygielska1.wixsite.com/dolinabystrzycy)