03.03.2022|

Konkurs historyczny – „Znany – nieznany łukowianin”

Hufiec ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej realizuje we współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie projekt „Być jak Eugeniusz Kwiatkowski – ekonomia jak z płatka”. Działania współfinansuje Narodowy Bank Polski.

W dn. 28 lutego 2022 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie został zorganizowany konkurs wiedzy „Znany – nieznany łukowianin”. Miał on formę pisemnego quizu. Dotyczył życia i dokonań Eugeniusza Kwiatkowskiego, Honorowego Obywatela Łukowa, żołnierza Legionów Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej, ekonomisty i polityka, współtwórcy Centralnego Okręgu Przemysłowego i planu rozbudowy portu w Gdyni. Zadania obejmowały także zagadnienia gospodarcze i historię II Rzeczypospolitej.

Wyniki współzawodnictwa przedstawiają się następująco:

 

  • I miejsce – Klaudia Osiak (III a),
  • II miejsce – Justyna Markiewicz (III a),
  • III miejsce – Maja Nowak (III a),
  • wyróżnienia: Jakub Aniszewski (III a), Karolina Chudek (III a), Jan Madoń (III a), Natalia Filipek (III a).

 

Zwycięzcy otrzymali w dn. 2 lutego 2022 r. dyplomy i cenne nagrody rzeczowe. Gratulujemy!