02.03.2023|Szkoła

„Kościuszko” Srebrną Szkołą

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” ogłosiła kolejną edycję rankingu szkół ponadgimnazjalnych. Miło nam poinformować, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie ponownie okazało się wiodącym liceum w powiecie łukowskim.

Placówka została sklasyfikowana na 21. miejscu w województwie lubelskim i 486. – w Polsce, uzyskując tytuł Srebrnej Szkoły, który dzierży już od wielu lat. O ostatecznym rezultacie zadecydowały wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych i sukcesy w olimpiadach przedmiotowych.

Przypomnijmy, że „Kościuszko” ma  najwyższy w powiecie (niespełna 100%) wskaźnik zdawalności matury (maj 2022 r.). Warto podkreślić również sukcesy uczniów w olimpiadach na szczeblu ogólnopolskim. Daniel Piszcz z klasy o rozszerzeniu język polski – historia – wiedza o społeczeństwie został finalistą XLVIII Olimpiady Historycznej, zajmując I miejsce w województwie lubelskim podczas zawodów okręgowych. Jakub Aniszewski z klasy o rozszerzeniu język polski – historia – wiedza o społeczeństwie uzyskał tytuł finalisty XV Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowa im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”, zaś Krzysztof Osiak, także z klasy o rozszerzeniu język polski – historia – wiedza o społeczeństwie – tytuł finalisty XXXIV Olimpiady Filozoficznej.

Należy pamiętać, że ranking pokazuje tylko jeden z aspektów pracy szkoły, jaki zależy od wysiłku nauczycieli, ale także od potencjału intelektualnego, kapitału społecznego, uzdolnień, zainteresowań młodzieży. Należy wziąć pod uwagę również inne wymiary, składające się na wszechstronny rozwój osobowości wychowanków.