04.04.2019|Szkoła

„Kościuszko” Szkołą Dialogu

 

 

W DUCHU TOLERANCJI I POROZUMIENIA

 

Dotarła do nas ostatnio bardzo miła wiadomość. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie otrzymało tytuł Szkoły Dialogu.

 

 

 

Miano przyznała fundacja Forum Dialogu za działania w roku szkolnym 2017/2018. Ówczesna klasa II a (obecnie – III a) o rozszerzeniu historia – wiedza o społeczeństwie uczestniczyła w ciekawym projekcie, odnoszącym się do dziejów społeczności żydowskiej w Łukowie. Uczniowie podczas warsztatów poznawali kulturę judaizmu. Dyskutowali o skomplikowanych relacjach polsko – żydowskich. Szukali śladów wielotysięcznej niegdyś grupy w naszym mieście. Zwieńczeniem projektu okazała się gra miejska w dn. 6 czerwca 2019 r., na którą zaproszeni zostali młodsi koledzy i młodsze koleżanki uczniów.  Koordynatorem przedsięwzięć był Michał Mojski.

 

 

Tytuł „Szkoły Dialogu” zobowiązuje do dalszych działań na rzecz tolerancji i porozumienia między narodami w duchu słów Jana Pawła II: „Religia żydowska nie jest dla naszej religii rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś wewnętrznym. Stosunek do niej jest inny aniżeli do jakiejkolwiek innej religii. Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i – można powiedzieć – naszymi starszymi braćmi.”