10.03.2019|Projekty edukacyjne

LOGI.KOM

 

Nauka skutecznego komunikowania się.

Na terenie UMCS w Lublinie sfinalizowany został projekt edukacji filozoficznej „LOGI.KOM. Od sztuki logicznego myślenia do sztuki skutecznego komunikowania się” realizowany w naszej szkole w bieżącym roku szkolnym. Certyfikat ukończenia kursu z rąk wykładowców UMCS otrzymało 20 uczniów klasy humanistycznej. Przez kilka miesięcy (od września do lutego) brali oni udział w zajęciach fakultatywnych. Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji ogólnorozwojowych, związanych z logiką i heurystyką, poprawnym argumentowaniem, krytycznym i samodzielnym myśleniem. Kurs obejmował 50 godzin warsztatów przeprowadzonych przez pracowników naukowych UMCS w Lublinie.

27 lutego w  sali obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie odbyła się – zamykająca projekt –  tzw. Debata Oxfordzka na temat: ”Komunikacja mobilna (telefony komórkowe i inne urządzenia) na terenie szkoły – plusy i minusy”, podczas której uczniowie mogli się wykazać umiejętnościami zdobytymi podczas warsztatów. Adwersarzem była młodzież z liceum z Radzynia Podlaskiego.

W dyskusji można było usłyszeć argumenty za i przeciw korzystania na terenie szkoły ze smartfonów, telefonów itp.  uwzględniające aspekty prawne, kulturowe, psychologiczne i zdrowotne Niezależnie jury bardzo wysoko oceniło wystąpienia uczniów, ich sprawność argumentowania, krytycznego myślenia. Najlepsi w zespole otrzymali specjalne wyróżnienia.

Projekt „LOGI.KOM. Od sztuki logicznego myślenia do sztuki skutecznego komunikowania się”  współfinansowany był ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolnym koordynatorem projektu była wicedyrektor Monika Kokosińska we współpracy z panią Małgorzatą Bancerz.  
I LO im. Tadeusza Kościuszki od lat współpracuje z Instytutem Filologii Polskiej UMCS w Lublinie na mocy podpisanego porozumienia.
Uczniowie klas humanistycznych co najmniej raz w roku biorą udział w programach edukacyjnych adresowanych do szkół partnerskich. Są to warsztaty, wykłady, spektakle teatralne, koncerty itp.