11.12.2017|Bez kategorii

Maraton Pisania Listów 2017

W OBRONIE PODSTAWOWYCH PRAW…

 

 

W całej Polsce trwał Maraton Pisania Listów, organizowany przez Amnesty International. To największa akcja w obronie praw człowieka na świecie. Tysiące osób piszą apele do władz o zaprzestanie prześladowań, o uwolnienie, o wsparcie potrzebujących. Zawsze dzieje się to w okolicach Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, upamiętniającego uchwalenie przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 10 grudnia 1948 r. Również uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie wraz z harcerzami z Hufca ZHP Łuków włączyli się w tę wartościową kampanię.

 

W dn. 7 grudnia 2017 r. napisali 179 listów. W obronę wzięli między innymi takie osoby, jak: Shakelia Jackson z Jamajki, czy Ni Yulan z Chin. Za akcję w szkole odpowiadali przede wszystkim uczniowie z klas o rozszerzonej wiedzy o społeczeństwie, m. in. I e i II e. Opiekowali się nią nauczyciele: Anna Kozioł, Anna Niewęgłowska i Michał Mojski.

 

 

Przedsięwzięcie dostarczyło wielu cennych informacji o prawach człowieka i okazało się szlachetnym gestem na rzecz bliźnich.