16.05.2018|Szkoła

Zagraniczne warsztaty

 

NAUCZYCIEL I LO NA SEMINARIUM W PARYŻU

 

 

Europa bez granic umożliwia swobodną wymianę doświadczeń z ludźmi z innych krajów. Mogą skorzystać z owej sposobności nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele.
W dn. 7 – 10 maja 2018 r. w seminarium naukowym we Francji uczestniczył nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i historii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie, Michał Mojski.

Cykl wykładów i warsztatów zorganizował Instytut Mémorial de la Shoah w Paryżu oraz rządowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Spotkanie nauczycieli z Polski i Francji nosiło tytuł: „Edukacja historyczna i obywatelska: Shoah jako punkt wyjścia” („Enseignement de l’histoire et éducationcitoyenne: la Shoah comme point de départ”).

Pedagodzy z obydwu krajów zajmowali się dziejami II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem Holokaustu oraz dziejów kolaboracyjnego rządu Vichy we Francji. Ocena ludobójstwa z tamtego okresu stała się również podstawą do dyskusji o innych zbrodniach przeciwko ludzkości, dyskryminacji, uprzedzeniach, stereotypach. Umożliwiło to również francuskim edukatorom zrozumienie polskiej perspektywy. Uczestnicy odwiedzili teren dawnego obozu przejściowego w Drancy oraz poznawali nowe, ciekawe metody nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie.

To nie pierwsze zagraniczne szkolenie, w którym brał udział nauczyciel z I LO. Reprezentował już Polskę w 2010 r. w Tallinnie w Estonii podczas warsztatów: „Wieloaspektowe podejście do nauczania – uczenia się historii: różnorodne narzędzia rozwijania empatii i szacunku do różnorodności” („Multi-perspectiveapproach on learning and teachingHistory: Differenttools to developempathy and respect for diversity”), a w 2011 r. – w Borgarnes w Islandii podczas warsztatów: „Trening uwrażliwiający na problemy migracji, dyskryminacji, kultury i różnorodności ze strategią nauczania tych zagadnień w różnych grupach wiekowych” („Sensitisationtraining with reference to migration, racism, discrimination, culture and diversity with strategies for teachingtheseissues to diverseagegroups”). Jest twórcą autorskiego programu nauczania wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym, „Civis sum! – Jestem obywatelem!”, nagrodzonego w konkursie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz innowacji pedagogicznej, „Aktywny i twórczy obywatel – edukacja medialna, prawna i obywatelska”, zatwierdzonej przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Obydwa pomysły są realizowane w I LO w klasie o rozszerzeniu historia – wiedza o społeczeństwie, przygotowującej do studiów na prawie, psychologii, stosunkach międzynarodowych i innych kierunkach.Wszystkich zainteresowanych opisywaną tematyką i narzędziami dydaktycznymi zachęcamy do kontaktu z nauczycielem z „Kościuszki”.
***
Udział w seminarium w Paryżu to prawdziwa intelektualna przygoda. W pięknej scenerii miałem okazję poznać wielu interesujących ludzi, a także znacząco wzbogacić swoją wiedzę historyczną, społeczną i pedagogiczną. Serdecznie dziękuję za możliwość wzięcia udziału w szkoleniu Pani Annie Różańskiej z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie i Panu Dyrektorowi Grzegorzowi Rzymowskiemu. Za nieustanną inspirację dziękuję uczniom z klas o rozszerzeniu: historia – wiedza o społeczeństwie – II A i III A, a także z klasy o pokrewnym rozszerzeniu: geografia – wiedza o społeczeństwie – język obcy – I E. To w dużej mierze dzięki Wam wciąż chcę zgłębiać tajniki prawa, politologii, socjologii, stosunków międzynarodowych, psychologii i historii wreszcie.

Serdecznie zachęcam do współpracy i dyskusji wszystkich młodych humanistów.
Michał Mojski