15.10.2019|Aktualności

„Młodzi głosują” 2019

Po raz kolejny I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie włączyło się w akcję Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi głosują”. Uczniowie przygotowali szkolne wybory parlamentarne.

W organizację zaangażowały się dwie klasy humanistyczne (o rozszerzeniu: język polski – historia – wiedza o społeczeństwie): I a i I ag. Wspierali je nauczyciele wiedzy o społeczeństwie i historii, udzielając niezbędnych wskazówek, pomagając w kwestiach organizacyjnych. Uczniowie przygotowali ogłoszenia, informowali także o wyborach wszystkie klasy. Stworzyli lokal wyborczy na korytarzu szkolnym, wydrukowali karty do głosowania. Wybory zostały przeprowadzone 9 października 2019 r, Ich wyniki zostały udostępnione w szkole. Stały się inspiracją do wielu dyskusji.

Uczniowie zachęcali do wzięcia udziału w elekcji. Odbyły się zajęcia w Sejmie i Senacie i jego kompetencjach oraz o kampanii wyborczej. Promowano stronę „Latarnika Wyborczego”. Projekt koordynowali Anna Kozioł i Michał Mojski.

Wyniki prezentuje wykres:

Przedsięwzięcie miało wyłącznie cele edukacyjne, nie stanowiło agitacji wyborczej za żadnym kandydatem lub komitetem. Zgodnie z art. 108 § 3 Kodeksu wyborczego: „Za agitację wyborczą nie uznaje się prowadzonych przez szkołę zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej polegających na upowszechnianiu wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawa oraz zasadach organizacji wyborów.”