28.04.2023|Szkoła

Narodowe Święto Konstytucji 3 maja

Konstytucję 3 maja (właściwie Ustawę Rządową z dnia 3 maja) uchwalono 3 maja 1791 r. Była to ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Konstytucja 3 maja została zapisana w 11 artykułach, które poprzedzał uroczysty wstęp (preambuła). Ustawa Rządowa wprowadzała trójpodział władzy: na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.  Regulowała prawa i obowiązki obywateli oraz zasady funkcjonowania władz państwowych.

Głównym autorem tekstu Konstytucji 3 maja był król Stanisław August Poniatowski, istotny wkład w jej spisanie mieli też Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj oraz sekretarz królewski Scipione Piattoli. Według Ignacego Potockiego i Hugo Kołłątaja Konstytucja 3 maja była „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”.