21.06.2022|Aktualności

Objazd historyczny „Szlakiem polskich skrzydeł”

„Szlakiem polskich skrzydeł” – to hasło objazdu historycznego, który miał miejsce w dn. 9 czerwca 2022 r. W trasę wyruszyli licealiści z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie, którzy się wyróżniają, biorą udział w konkursach i olimpiadach, przede wszystkim z klas humanistycznych o rozszerzeniu język polski – historia – wiedza o społeczeństwie. Współorganizatorem przedsięwzięcia był Hufiec ZHP Łuków im. Bohaterów Ziemi Łukowskiej.

Nauka historii rozpoczęła się na cmentarzu św. Rocha w Łukowie. Tam uczestnicy odwiedzili grób rodziny Kulbickich oraz pomnik harcerzy, gdzie wspomnieli poległych lotników rodem z naszego miasta, m.in.: por. pil Waleriana Kulbickiego, por. pil. Krzysztofa Dobromirskiego, ppor. pil. Ryszarda Micha, por. pil. Mieczysława Widziszewskiego czy st. szer. strz. Aleksandra Pruchniewicza. Następnie udali się do Woli Osowińskiej, gdzie w Zespole Placówek Oświatowych obejrzeli izbę tradycji poświęconą płk. pil. Zdzisławowi Krasnodębskiemu – wywodzącemu się z tej miejscowości pierwszemu dowódcy Dywizjonu 303. Głównym celem podróży okazało się Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie – tam młodzież poznała dogłębnie tradycje polskich skrzydeł. Zwiedziła także kaplicę lotników w kościele pw. św. Piusa V. Ostatnim punktem wycieczki stał się pomnik bitwy pod Borowiną z 18 listopada 1943 r. Starcie pod dowództwem kpt. Andrzeja Wacława Rejmaka „Ostoi” było nadzorowane przez cichociemnego, kierującego rejonowym Kedywem w Armii Krajowej w Radzyniu Podlaskim – ppor. Czesława Rossińskiego „Kozioła”. Całą wycieczkę podsumował konkurs z tematycznymi nagrodami.

Wyjazd przygotował Michał Mojski. Serdecznie dziękujemy za udzielone wsparcie: Agnieszce Zając – dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej, pwd. Milenie Latoch-Malesie – drużynowej 17. Drużyny Harcerskiej „eReF” im. płk. pil. Zdzisława Krasnodębskiego z Woli Osowińskiej, ks. Franciszkowi Klebaniukowi – proboszczowi parafii pw. św. Piusa V Papieża w Dęblinie.

Objazd był bez wątpienia cenną lekcją ojczystych dziejów.