09.01.2020|Szkoła

„Odpowiedzialność nieletnich w świetle polskiego prawa” – spotkanie z przedstawicielami KPP w Łukowie

W dniu 10.01.2020 roku gościliśmy w naszej szkole sierż.szt. Ewelinę Izdebską oraz sierż. Piotra Safiańskiego z Zespołu ds. Nieletnich KPP w Łukowie.

Przedstawiciele Policji spotkali się z uczniami wszystkich klas pierwszych w celu przybliżenia im problematyki odpowiedzialności prawnej osób nieletnich. Młodzież zapoznała się z pojęciem demoralizacji, konsekwencjami zachowań ryzykownych oraz procedurami postępowania z nieletnimi. Ponadto policjanci nawiązali do zagrożeń, jakie niosą za sobą narkotyki, dopalacze, alkohol czy papierosy (również te elektroniczne). W trakcie spotkania dużo uwagi poświęcono cyberzagrożeniom oraz hejtowi w internecie.

Uczniowie z uwagą przysłuchiwali się przykładom z życia, opisywanym przez policjantów, w których udział mieli nieletni.

Mamy nadzieję, że przeprowadzone zajęcia przyczynią się do wzrostu świadomości prawnej i wpłyną pozytywnie na zachowanie uczniów w szkole, jak i poza nią. 

Dziękujemy Pani Ewelinie i Panu Piotrowi za wartościowe i pouczające spotkanie!