13.02.2023|Szkoła

„Odpowiedzialność prawna” – spotkanie z przedstawicielem KPP w Łukowie

W dniach 02.02.-13.02. uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich wzięli udział w spotkaniach z przedstawicielem KPP w Łukowie  sierż. sztab. Piotrem Safiańskim z Zespołu ds. Nieletnich.

Tematem spotkań była odpowiedzialność prawna osób nieletnich i tych trochę starszych. Młodzież zapoznała się z pojęciem demoralizacji, konsekwencjami zachowań ryzykownych oraz procedurami postępowania z nieletnimi. Ponadto Pan policjant nawiązał do zagrożeń, jakie niosą za sobą narkotyki, dopalacze, alkohol czy papierosy (również te elektroniczne). W trakcie spotkania dużo uwagi poświęcono cyberzagrożeniom oraz hejtowi w Internecie. Spotkanie dla uczniów klas trzecich było uzupełnione o  informacje na temat zagrożeń związanych z handlem ludźmi.

Uczniowie z uwagą przysłuchiwali się przykładom  opisywanym przez funkcjonariusza, w których udział mieli nieletni.

Mamy nadzieję, że przeprowadzone zajęcia przyczynią się do wzrostu świadomości prawnej i wpłyną pozytywnie na zachowanie uczniów w szkole, jak i poza nią.

Dziękujemy Panu Piotrowi Safiańskiemu za wartościowe i pouczające spotkania!