10.09.2021|Szkoła

Ogłoszenie

Popołudniowy dyżur Pana Grzegorza Rzymowskiego Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego
im. T. Kościuszki w Łukowie odbywa się w każdy poniedziałek w godzinach 1700 – 1800.

Całodobowy telefon do dyrektora szkoły 505 489 777.