08.12.2021|Szkoła

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną, wprowadzeniem przez Ministerstwo Zdrowia nowych obostrzeń oraz w trosce o wspólne zdrowie dzisiejsze spotkania z rodzicami w formie stacjonarnej w szkole zostają odwołane.

Państwo wychowawcy przekażą uczniom kartki dla rodziców z propozycjami ocen. Informuję, że rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami poszczególnych przedmiotów poprzez pocztę w dzienniku elektronicznym oraz telefony szkolne.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia
Grzegorz Rzymowski
dyrektor szkoły.