13.12.2018|Szkoła

Podsumowanie programu

Program wychowawczo – profilaktyczny

„Szkolny dzień bez przemocy”

Od 19 do 26 listopada młodzieżowi liderzy pod opieką pani pedagog Moniki Łukasik realizowali program „Szkolny dzień bez przemocy”.

W ramach programu we wszystkich klasach pierwszych odbyły się lekcje na temat zasad savoir vivre, ponadto w 7 klasach pierwszych i drugich realizowane były warsztaty „Zatrzymaj przemoc rówieśniczą” we współpracy ze Specjalistycznym Ośrodkiem Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Łukowie.

Dodatkowo zorganizowane zostały następujące konkursy:

•    Konkurs „Wybieramy osobowość kulturalną w naszej klasie” dla wszystkich klas drugich
•    Konkurs „Test wiedzy na temat zasad savoir vivre” dla wszystkich klas pierwszych

Podsumowaniem programu był happening zorganizowany 26 listopada pod hasłem: „ Szkolny Dzień Życzliwości”.
Tego dnia uczniowie, którzy założyli „muszki” zwolnieni byli z „pytania” i niezapowiedzianych kartkówek, rozdawane były „Ciasteczka życzliwości” ozdobione cytatami zachęcającymi do uśmiechu, optymizmu i życzliwego nastawienia do siebie i innych, ulotki z zasadami savoir vivre umieszczone zostały na drzwiach wszystkich pracowni, a szkolne korytarze ozdobiły kolorowe balony. Uczniowie integrowali się podczas wspólnego wykonania tańca tzw. „Belgijki”. Ponadto wręczone zostały nagrody i dyplomy zwycięzcom konkursów.

Program „SZKOLNY DZIEŃ BEZ PRZEMOCY” to głośny i wyraźny przekaz dla społeczności szkolnej, że doceniamy i nagradzamy życzliwość, uprzejmość i przyjaźń w relacjach międzyludzkich, że liczy się szacunek i poczucie bezpieczeństwa.