05.04.2024|Szkoła

Prawybory samorządowe w I LO

Zbliżają się wybory samorządowe. Już niebawem Polacy będą wybierali swoich radnych, wójtów i burmistrzów… I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie włączyło się w przygotowanie młodych do udziału w demokracji.

W różnych klasach odbywały się tematyczne lekcje, poświęcone zadaniom i strukturze samorządu terytorialnego, a także problemom, które trapią wspólnoty lokalne. Młodzi ludzie oceniali też skuteczność prowadzonej kampanii wyborczej. W dn. 4 kwietnia 2024 r. w szkole odbywały się prawybory samorządowe. Od trzeciej do szóstej godziny lekcyjnej, również podczas przerw, działała na pierwszym piętrze komisja wyborcza. Każdy, kto chciał, mógł wziąć udział w owym specyficznym sondażu, ucząc się przy okazji, jak wygląda „dorosła” procedura wyborcza.

Przedsięwzięcie miało wyłącznie cele edukacyjne, nie stanowiło agitacji wyborczej za żadnym kandydatem lub komitetem. Zgodnie z art. 108 § 3 Kodeksu wyborczego: „Za agitację wyborczą nie uznaje się prowadzonych przez szkołę zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej polegających na upowszechnianiu wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawa oraz zasadach organizacji wyborów.”

Wyniki prawyborów można obejrzeć na drzwiach pracowni nr 106 – prosimy o traktowanie ich z dystansem, nie są standaryzowanym badaniem opinii publicznej oraz apelujemy o niewykorzystywanie do celów innych niż edukacyjne.

Projekt koordynowały klasy z rozszerzonym programem wiedzy o społeczeństwie: I a i I b pod opieką Anny Kozioł i Michała Mojskiego.