16.04.2024|Szkoła

Projekt edukacyjny dofinansowany przez UE

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie rozpoczynamy realizację projektu „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach programu: Działanie 10.3 Kształcenie ogólne Priorytet X Lepsza edukacja, Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia i szkolenia oraz zapewnienie równego dostępu do edukacji dla uczniów i nauczycieli z liceów ogólnokształcących Powiatu Łukowskiego. Projekt jest skierowany przede wszystkim do grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, aby zapewnić im wsparcie potrzebne do rozwoju i zapewnić równy start w życiu.

Termin realizacji projektu: 01.02.2024 r. – 30.06.2026 r.

Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach systemu kształcenia ogólnego w Powiecie Łukowskim