15.01.2018|Bez kategorii

Ranking liceów 2018

 

„KOŚCIUSZKO” NAJLEPSZYM LICEUM W POWIECIE!

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” ogłosiła kolejną edycję rankingu szkół ponadgimnazjalnych. Miło nam donieść, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie ponownie okazało się najlepszym liceum w powiecie łukowskim.

 

 

Placówka została sklasyfikowana na 15. miejscu w województwie lubelskim i 289. – w Polsce, uzyskując tytuł Srebrnej Szkoły. O ostatecznym rezultacie zadecydowały wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych i sukcesy w olimpiadach przedmiotowych. Następne łukowskie liceum zajęło pozycję o 141 poziomów niższą.

 

Potwierdza to, że „Kościuszko” zdobył najwyższe w powiecie noty podczas egzaminów w maju 2017 r., osiągając wskaźnik sukcesów – 99%. Ponadto średnia z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym (język polski, matematyka, język angielski, język rosyjski) również okazała się najlepsza. Wśród przedmiotów dodatkowych na  uwagę zasługują szczególnie wyróżniające średnie z chemii, geografii, wiedzy o społeczeństwie (w 7 staninie – wysokim) oraz duża liczba abiturientów przystępujących do matury z tych dyscyplin.

 

Warto podkreślić również sukcesy uczniów w olimpiadach. Michał Okniński został podwójnym laureatem – XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz XII Olimpiady Przedsiębiorczości. Tytuł laureatów uzyskali również: Zuzanna Sałamacha i Kacper Orzeł w XXIII Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej.

 

Należy pamiętać, że ranking pokazuje tylko jeden z wymiarów pracy szkoły, jaki zależy od wysiłku nauczycieli, ale także od potencjału intelektualnego, kapitału społecznego, uzdolnień, zainteresowań młodzieży. Należy wziąć pod uwagę również inne aspekty, składające się na wszechstronny rozwój osobowości wychowanków – fizyczny, społeczny, duchowy, umysłowy.