02.06.2019|Projekty edukacyjne

„Słownik języka mieszkańców ziemi łukowskiej”

„SŁOWNIK JĘZYKA MIESZKAŃCÓW ZIEMI ŁUKOWSKIEJ” JUŻ WYDANY.

Na rynku księgarskim ukazał się „Słownik języka mieszkańców ziemi łukowskiej” pod red. prof. Jerzego Sierociuka. Jest on zwieńczeniem zrealizowanego w szkole projektu  Narodowego Centrum Kultury w ramach dialektologicznego programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”, którego celem była ochrona gwar i kultury ludowej.

 Dwudziestu pięciu uczniów I LO już w 2017 r. przeprowadziło, w oparciu o opracowany kwestionariusz, rozmowy ze starszymi mieszkańcami 22 wsi znajdujących się w historycznych granicach ziemi łukowskiej.  Robiono też zdjęcia przedmiotów, zabudowań…Przez wiele miesięcy rejestrowano wypowiedzi  osób pamiętających dawne zwyczaje i obrzędy ludowe, a przede wszystkim lokalny język. Łącznie uczniowie zadali 9511 pytań. Wszystkie nagrania zostały przetranskrybowane przez prof. Jerzego Sierociuka – kierownika Pracowni Dialektologicznej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, znanego i cenionego językoznawcy, redaktora tej publikacji  (notabene absolwenta naszej szkoły).  W słowniku znaleźć można ponad 1400 słów związanych z tematem pracy na roli i w gospodarstwie oraz cytaty ich użycia. Mam nadzieję, że to cenne naukowe opracowanie znajdzie rzesze czytelników. Życzę miłej lektury. Książkę będzie można znaleźć w księgozbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łukowie,  Biblioteki Pedagogicznej w Łukowie oraz szkolnej biblioteki I LO w Łukowie. Będzie także dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej szkoły.
Uczniowie (dziś już absolwenci I LO w Łukowie), którzy wzięli udział w projekcie: Bartosiewicz Aleksandra, Burdon Paulina, Chudek Michał, Grochowska Magda, Kobojek Paulina, Komar Karolina, Król Jakub, Kudlak Aleksandra, Kuć Patrycja, Miechowiecka Olga, Misiak Maciej, Mućka Marta, Nowicka Kinga, Ozygała Alicja, Pieniak Monika, Polińska Weronika, Popek Dominika, Porębska Patrycja, Pycka Dominika, Rosa Piotr, Rybka Izabela, Szewczak Aleksandra, Ścioch Filip, Tomaszewski Damian, Wielgosz Julia.
Dziękuję Panu profesorowi Jerzemu Sierociukowi za tę publikację, która by się nie ukazała, gdyby nie Jego pasja, zaangażowanie i determinacja, dziękuję za zaproszenie naszej szkoły do projektu NCK. Dziękuję młodzieży za ich pracę, koleżankom – polonistkom za wsparcie. Wszystkich absolwentów, którzy wzięli  udział w projekcie, zapraszam do końca września 2019 r. do szkoły po odbiór słowników.

Szkolny koordynator projektu – wicedyrektor Monika Kokosińska.

Pełna treść publikacji do pobrania na stronie Projekty edukacyjne.