17.11.2022|Szkoła

Spotkanie ze studentkami farmacji

W poniedziałek 14 listopada klasa 3c o profilu biologiczno-chemicznym wzięła udział w prelekcji na temat: ,,Antybiotykoterapia pod Lupą Farmaceuty” w ramach ogólnopolskiej akcji o takiej samej nazwie. Jest to akcja profilaktyczna PTSF odbywająca się od 14 do 18 listopada na terenie całej Polski. Promuje ona odpowiedzialne korzystanie z antybiotyków, zwraca uwagę na niepokojące zjawisko, jakim jest antybiotykooporność oraz informuje o zagrożeniach, które w przyszłości mogą spotkać ludzi w związku z powstaniem lekoopornych bakterii. Lekcję prowadziła Beata Matusiak, absolwentka naszego liceum, młodzieżowa liderka, aktualnie przedstawicielka Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji Oddziału Lublin oraz Kamila Jaworska. Projekt koordynowały panie Monika Łukasik i  Alicja Burdach.