31.01.2019|Szkoła

Srebrna Szkoła 2019

„KOŚCIUSZKO” ZNÓW NAJLEPSZYM LICEUM
W POWIECIE ŁUKOWSKIM!

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” ogłosiła kolejną edycję rankingu szkół ponadgimnazjalnych. Miło nam poinformować, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie ponownie okazało się najlepszym liceum w powiecie łukowskim.

Placówka została sklasyfikowana na 20. miejscu w województwie lubelskim i 342. – w Polsce, uzyskując tytuł Srebrnej Szkoły. O ostatecznym rezultacie zadecydowały wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych i sukcesy w olimpiadach przedmiotowych.

Potwierdza to, że „Kościuszko” zdobył najwyższe w powiecie noty podczas egzaminów w maju 2018 r. Ponadto średnia z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym (np. język polski, język rosyjski, język niemiecki) również okazała się najlepsza. Wśród przedmiotów dodatkowych na uwagę zasługują szczególnie wyróżniające średnie z biologii, chemii, fizyki, wiedzy o społeczeństwie oraz duża liczba abiturientów przystępujących do matury z tych dyscyplin.

Warto podkreślić również sukcesy uczniów w olimpiadach. Magdalena Grochowska została laureatką XX Olimpiady Wiedzy o Prawie, zajmując III miejsce w Polsce. W zawodach centralnych XLVII Olimpiady Biologicznej wziął udział również Piotr Rola.

Należy pamiętać, że ranking pokazuje tylko jeden z wymiarów pracy szkoły, jaki zależy od wysiłku nauczycieli, ale także od potencjału intelektualnego, kapitału społecznego, uzdolnień, zainteresowań młodzieży. Należy wziąć pod uwagę również inne aspekty, składające się na wszechstronny rozwój osobowości wychowanków.