20.06.2024|Szkoła

Standardy Ochrony Małoletnich w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie

W związku z ustawą z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606) oraz ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.) zarządzeniem Dyrektora został wdrożony do stosowania przez wszystkich pracowników szkoły i internatu dokument Standardy Ochrony Małoletnich w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie.

Jest to zbiór zasad i procedur postępowania, które mają być przestrzegane i stosowane w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub krzywdzenia małoletniego ucznia, wychowanka internatu.

Zachęcamy uczniów i rodziców do zapoznania się tym dokumentem.

Poniżej znają Państwo wersję pełną oraz skróconą (tj. adresowaną p.w. do małoletnich uczniów)

Standardy-ochrony-małoletnich- wersja pełna

Standardy ochrony małoletnich – wersja skrócona

Standardy-ochrony-małoletnich-_internat_-wersja pełna