12.04.2023|Szkoła

Święto Chrztu Polski

W tym roku obchodzimy 1057 rocznicę Chrztu Polski. Za symboliczną datę tego  wydarzenia uznaje się Wielką Sobotę, 14 kwietnia 966 r. Wtedy to  Mieszko I przyjął chrzest, który rozpoczął proces chrystianizacji ziem polskich i jednocześnie stanowił początek naszej państwowości.

Wejście Polski do wspólnoty państw chrześcijańskich zmieniło mentalność  naszych przodków.Przede wszystkim  odmieniło oblicze całego narodu pod względem kulturalno-społecznym, moralnym i polityczno-państwowym. Następstwa tych przeobrażeń nadały kierunek naszym dziejom narodowym.

Państwowe Święto Chrztu Polski, które obchodzimy 14 kwietnia powinno stać się dla nas okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość Narodu Polskiego.