13.04.2021|Szkoła

Święto Chrztu Polski

14 kwietnia obchodzimy święto państwowe pod nazwą Święto Chrztu Polski.  To święto  zostało wprowadzone ustawą z dnia 22 lutego 2019 r

Przyjęcie chrztu przez Mieszka I w 966 r. miało znaczenie przełomowe w dziejach Polski. W sposób istotny wpłynęło na ukształtowanie się naszej tożsamości chrześcijańskiej. Państwo polskie włączono w krąg europejskiej kultury chrześcijańskiej. Korzystano z dorobku kulturalnego innych krajów.  Nastąpił szybki rozwój oraz integracja plemion w państwie władcy.

W tym dniu można wywiesić flagi narodowe.