28.04.2022|Szkoła

Święto Konstytucji 3 Maja

Święto Narodowe Trzeciego Maja to – obok Święta Niepodległości – jedno z najważniejszych świąt państwowych. W tym dniu w 1791 roku Sejm Wielki na Zamku Królewskim w Warszawie uchwalił pierwszą w Europie i drugą na świecie – po amerykańskiej – nowoczesną ustawę zasadniczą. Na mocy Ustawy rządowej wprowadzono w Rzeczypospolitej dziedziczność tronu i wyznaczono na następcę obecnego króla przedstawiciela dynastii saskiej. Wprowadzono także trójpodział władzy, monarchię konstytucyjną oraz zniesiono liberum veto.