28.11.2019|Szkoła

Szkolny Dzień Życzliwości


W dniach 18-22 listopada w naszej szkole był realizowany program „Dzień Szkoły Bez Przemocy”. W jego realizację włączyli się „nowi” młodzieżowi liderzy, którzy przygotowali lekcje na temat zasad savoir vivre we wszystkich 14 klasach pierwszych.

Podsumowaniem zajęć był konkurs „Test wiedzy na temat zasad savoir vivre”. Uczniowie klas pierwszych, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad kulturalnego zachowania się otrzymali słodkie upominki. Natomiast uczniowie klas drugich wybierali spośród siebie „Osobowości kulturalne”, czyli takie osoby, które:
• cechują się wysoką kulturą osobistą,
• dbają o kulturę słowa, nie używają wulgaryzmów!!!,
• mają uprzejmy i życzliwy stosunek do drugiego człowieka,
• nie stosują agresji ani przemocy,
• nie zażywają substancji psychoaktywnych,
• są pomocne, pogodne i uśmiechnięte.
Słodkie upominki otrzymało 8 uczniów, po jednym z każdej klasy drugiej. Serdecznie wszystkim gratulujemy.

Podsumowaniem programu „Dzień Szkoły Bez Przemocy” był happening, który odbył się 21 listopada. Tego dnia młodzieżowi liderzy zorganizowali Szkolny Dzień Życzliwości. Była integracyjna belgijka, wspólne karaoke oraz babeczki z cytatami, które zachęcały do życzliwości, do szacunku i uśmiechu wobec innych ludzi. Ponadto młodzieżowi liderzy przeprowadzili sondę wśród uczniów naszej szkoły. Pytali min.: o to, jakie cechy cenimy w innych ludziach? Co chcemy zmienić w sobie, aby innym żyło się z nami lepiej? Z Waszych wypowiedzi powstała gazetka w holu głównym. Zapraszamy do obejrzenia.

I pamiętajmy: ” Wszędzie bliżej, gdy ma się dystans do siebie, a do innych dobre podejście”.