10.01.2023|Szkoła

„TYDZIEŃ PRZECIW  NAŁOGOM”

Jak co roku w grudniu w naszej szkole realizowany jest program profilaktyczny „Tydzień przeciw nałogom”.  W ramach programu zorganizowano:
Warsztaty profilaktyczne pod hasłem: „Znajdź sposób na siebie” dla 3 klas drugich. Pierwszą część spotkania prowadził certyfikowany instruktor terapii uzależnień, Prezes Fundacji Arka Noego, Grzegorz Antosz, natomiast po przerwie uczestnicy spotkali się z 23-letnim Tomaszem Sobanią, pisarzem, biegaczem i podróżnikiem, który na własnym przykładzie pokazał, jak można w młodym wieku prowadzić życie pełne pasji.

Dwugodzinne warsztaty profilaktyczne dla 4 klas trzecich prowadzone przez pana Emanuela Janoszczyka specjalistę terapii uzależnień, byłego pracownika Stowarzyszenia MONAR. Podczas zajęć poruszane były tematy związane z konsekwencjami okazjonalnego używania przez młodych ludzi substancji psychoaktywnych, zwłaszcza marihuany i dopalaczy.

Przegląd artystyczny pod hasłem „Talent Mam”

Konkursy dla klas pierwszych: na plakat promujący styl życia bez alkoholu, narkotyków czy dopalaczy oraz na pracę pisemną poruszającą problem używania przez młodych ludzi substancji psychoaktywnych

Koncert profilaktyczny z udziałem Lecha Dyblika, który był okazją do wręczenia nagród i dyplomów uczniom, którzy przygotowali najciekawsze prace i plakaty profilaktyczne.

Oto wyniki:

W konkursie na plakat profilaktyczny promujący styl życia wolny od substancji psychoaktywnych:

I miejsce: Iga Śmiecińska 1b

II miejsce: Paulina Litwa 1d

Wyróżnienie: Magdalena Czarnecka 1b, Wiktoria Niedziółka 1a, Ewelina Cizio 1g

W konkursie na najciekawszą pracę pisemną poruszającą problem uzależnienia od substancji psychoaktywnych:

I miejsce ex aequo: Iga Śmiecińska 1b, Ela Mościcka 1d, Amelia Miśkurka 1d

II miejsce: Nikola Cieślak 1d

III miejsce: Natalia Mućka 1d

Serdecznie gratulujemy!!!

Program „Tydzień przeciw nałogom” to ważny przekaz dla uczniów, że nie wszyscy młodzi ludzie piją alkohol i nie wszyscy młodzi zażywają narkotyki. W programie jest miejsce na promocję zainteresowań, pasji, hobby i konstruktywnych form spędzania czasu wolnego. Istotnym elementem programu jest promocja postawy abstynencji. Realizatorem programu jest Pani pedagog Monika Łukasik.