16.12.2021|Szkoła

„TYDZIEŃ PRZECIW NAŁOGOM”

Jak co roku w naszej szkole realizowany jest program profilaktyczny „Tydzień przeciw nałogom”. Hasło tegorocznej edycji „Oblicza nałogu…”                                                             

W ramach programu zorganizowano:

-Konkurs na plakat promujący styl życia bez alkoholu, narkotyków czy dopalaczy

-Konkurs na najciekawszą pracę pisemną na wybrany temat

-Lekcje profilaktyczne pod hasłem: „Oblicza nałogu”                                                               

-Przegląd artystyczny pod hasłem „Talent Mam”

-Koncert profilaktyczny z udziałem Lecha Dyblika, który był okazją do wręczenia nagród i dyplomów uczniom, którzy przygotowali najciekawsze prace i plakaty profilaktyczne.

Oto wyniki:

W konkursie na plakat profilaktyczny promujący styl życia wolny od substancji psychoaktywnych wyróżnienie otrzymała Natalia  Czubaszek z klasy 1b.

W konkursie na najciekawszą pracę pisemną poruszającą problem uzależnienia od substancji psychoaktywnych I miejsce ex aequo zajął: Bartosz Rychta z klasy 1d oraz Ola Płodowska z klasy 1a. II miejsce Karolina Rogulska z klasy 1a

Wyróżnienie otrzymała Weronika Szczygielska z klasy 1a oraz Kinga Borkowska z klasy 1f.

Serdecznie gratulujemy!!! Nagrody zostały zakupione ze środków Miejskiej Komisji Profilaktyki w Łukowie .


Program „Tydzień przeciw nałogom” to ważny przekaz dla uczniów klas pierwszych, że nie wszyscy młodzi ludzie piją alkohol i nie wszyscy młodzi zażywają narkotyki. W programie jest miejsce na promocję zainteresowań, pasji, hobby i konstruktywnych form spędzania czasu wolnego. Ważnym elementem programu jest promocja postawy abstynencji.