28.01.2022|Szkoła

Uczeń „Kościuszki” – najlepszym historykiem w województwie lubelskim

W styczniu 2022 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zostały przeprowadzone eliminacje okręgowe XLVIII Olimpiady Historycznej. Ogromny sukces odniósł w nich Daniel Piszcz, maturzysta z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie (klasa III Ag o rozszerzeniu język polski – historia – wiedza o społeczeństwie).

Uczeń zdobył pierwsze miejsce we współzawodnictwie. Napisał w warunkach kontrolowanych wysoko oceniony esej historyczny. Następnie zachwycił akademickie jury odpowiedzią na pytania z zakresu dziejów od starożytności do współczesności i przeczytanych lektur. To dało mu zwycięstwo i awans do etapu centralnego. Daniel przygotował się do olimpiady pod kierunkiem swojej nauczycielki, Anny Kozioł.

Historia jest bez wątpienia wielką pasją ucznia. Interesuje się zwłaszcza wydarzeniami z najbliższej przeszłości. Specjalizuje się w tematyce Bliskiego Wschodu, Kaukazu, Bałkanów oraz świata postsowieckiego. Lubi geografię. Zajmuje się strzelectwem i uwielbia chodzić po Tatrach. Chciałby w przyszłości nauczyć się języka serbskiego. Życzymy powodzenia i gratulujemy osiągnięć!

Uczniowie „Kościuszki” od lat biorą szeroki udział w konkursach z historii i wiedzy o społeczeństwie. Notowali sukcesy także w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka, Olimpiadzie Wiedzy o Prawie, Olimpiadzie „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”. W tym roku do etapu okręgowego Olimpiady Historycznej awansowało 18 osób. Na eliminacje do Lublina musiał zabrać grupę spory bus…

To wszystko przekłada się na popularność klas z rozszerzeniem programu przedmiotów humanistycznych w I LO i dobre wyniki matur.