12.06.2024|Szkoła

Udział w uroczystościach jubileuszowych w Miętnem

7 czerwca 2024 uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami wzięli udział w uroczystościach jubileuszowych  z okazji czterdziestej rocznicy obrony krzyża przez młodzież  w Miętnem.  Bezkompromisowa postawa uczniów – protestujących przez kilkadziesiąt dni na przełomie 1983/1984 roku z powodu usunięcia krzyży z pracowni lekcyjnych odbiła się szerokim echem w kraju i poza jego granicami. W tamtym czasie młodzież upomniała się o poszanowanie wartości chrześcijańskich, wolności i godności każdego człowieka.

Podczas uroczystości nasi uczniowie uczestniczyli w Drodze Krzyżowej, wysłuchali części artystycznej i wzięli udział w uroczystej Mszy św. Na pamiątkę tych wydarzeń ks. Biskup Kazimierz Gurda wręczył przedstawicielom każdej ze szkół pamiątkowe krzyże.

Dziękujemy uczniom i nauczycielom za świadectwo żywej wiary.